Tjenester

Noen ganger mister vi livsgnisten som følge av depresjon eller belastende livshendelser. Vi kan også oppleve at angst og bekymringer, spesifikke fobier eller utbrenthet legger en betydelig demper på livsutfoldelsen. Problemer til våre nærmeste kan noen ganger oppstå i forbindelse med slike tilstander eller som et resultat av tidlige, vonde opplevelser.

Hos meg vil du få hjelp til å finne løsninger med forankring i følelsene dine. Vi ser nærmere på hvordan følelseslivet påvirker dine tanker, hvordan du behandler deg selv og eventuelt også hvordan du har det sammen med andre.

Følelsene kan fungere som et utmerket kompass i mange situasjoner, men vi kan også oppleve at de kommer i veien for oss og skaper problemer. Tanker kan «sette seg» og vi ender opp med mye grubling eller bekymring. Heldigvis finnes det veier ut av dette. Jeg tilbyr effektiv behandling for bl.a. angstlidelser, depresjon, fobier og traumereaksjoner.

Jeg har videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) og er medlem av Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi. Jeg har også videreutdanning i gruppeterapi og sexologi.

Jeg er avtalespesialist, noe som innebærer at jeg har en driftsavtale med Helse Vest og pasientene får dekket behandling utover egenandel. Pasienter må henvises til DPS (fortrinnsvis Sola DPS) med ønske om behandling hos meg dersom det vurderes som hensiktsmessig. Jeg tilbyr behandling individuelt og i gruppe for personer over 18 år.