Tjenester

Noen ganger mister vi livsgnisten som følge av depresjon eller belastende livshendelser. Vi kan også oppleve at angst og bekymringer, spesifikke fobier eller utbrenthet legger en betydelig demper på livsutfoldelsen. Problemer til våre nærmeste kan noen ganger oppstå i forbindelse med slike tilstander eller som et resultat av tidlige, vonde opplevelser.

Hos meg vil du få hjelp til å finne løsninger med forankring i følelsene dine. Følelseslivet kan brukes som kompass til å finne den veien i livet som gir deg mening, styrke og pågangsmot. Jeg tilbyr effektiv behandling for bl.a. angstlidelser, depresjon, fobier og traumer.

Jeg tilbyr samtaleterapi til personer over 16 år. Praksisen er helprivat i den forstand at jeg ikke mottar driftstilskudd fra det offentlige. All kostnad knyttet til terapi må derfor dekkes av klientene. Se prislisten for mer info.

Dersom du har alvorlige psykiske vansker eller omfattende rusproblemer kan jeg dessverre ikke tilby behandling. Jeg anbefaler deg da å kontakte fastlegen for hjelp til henvisning til psykisk helsevern.

Jeg tilbyr konsultasjoner alle dager mellom kl 9 og 16, torsdager frem til kl 21. Dersom du er komfortabel med å skrive og kan vente noen dager på respons kan e-terapi (terapi via epost) være aktuelt for deg. Det er mulig å motta såkalt «blandet terapi» som betyr at man veksler mellom fysiske møter og videokonsultasjon, eventuelt også med e-terapi i tillegg.

Dersom du ønsker time eller trenger mer informasjon om hva jeg kan hjelpe med er du velkommen til å ringe meg eller sende en epost.

E-post: post@stavangerpsykolog.no

Tlf: 41 31 81 53