Stavanger psykologtjenester

er et psykologtilbud i Stavanger drevet av psykologspesialist Linn Håvik.

Jeg har driftsavtale med Helse Vest (avtalespesialist).

Fra 1. oktober 2023 igangsettes et nytt inntakssystem og alle søknader til avtalespesialist skal sendes til DPS for vurdering av rett til helsehjelp. Jeg er tilknyttet Sola DPS, men henvisninger kan også vurderes ved andre DPS.

Jeg kan ikke ta imot henvisninger eller svare på status omkring henvisninger som er sendt.