Stavanger psykologtjenester

er et psykologtilbud i Stavanger drevet av psykologspesialist Linn Håvik. Tjenestene kan benyttes fra hele landet ved hjelp av teknologi.

Hos Stavanger psykologtjenester får du et skreddersydd behandlingstilbud med utgangspunkt i dine vansker og behov, og hvor mye tid du har tilgjengelig for terapi. Jeg tilbyr det som kalles emosjonsfokusert terapi som er en godt dokumentert metode for behandling av psykiske plager, eksistensielle vansker og relasjonelle utfordringer. Jeg bruker teknologi som et supplement i behandlingen og anbefaler apper, selvhjelpsvideoer og podcaster som kan være til nytte for deg og optimalisere behandlingsprosessen. Om du ønsker samtale via videolink kan det gjennomføres raskt og trygt gjennom “ende-til-ende” kryptering.

Under fanene «om meg» og «tjenester» i menyen kan du lese mer om min bakgrunn og de tjenester jeg tilbyr.

FOR INFO OM BEHANDLING UNDER 

PANDEMIEN/ SMITTEVERN SE EGEN SIDE:

«Behandling under pandemien»

E-post: post@stavangerpsykolog.no

Tlf: 41 31 81 53