Prisliste og avbestillingsregler

Pasienter som er henvist fra fastlegen og tatt inn til avtalepraksis betaler egenandel frem til frikortgrensen. Fra 01.10.23 må alle pasienter bli henvist til – og vurdert av – DPS for å få time hos psykologspesialist med driftsavtale.

Avbestillingsfristen er 48 timer og alle avbestillinger må skje skriftlig (sms eller e-post). Lørdag, søndag og helligdager teller ikke som virkedager. For sent avlyste timer/ uteblivelse faktureres og teller ikke med i frikortordningen.

For pasienter som er under helprivat oppfølging:

Priser fra 1. august 2023:

Dagtid:

Konsultasjon 45 min (standard): 1450 kr

Konsultasjon 60 min (etter avtale): 1850 kr

Konsultasjon kveld (etter kl 16.00): 1600 kr

Epikriser/sluttnotat/erklæringer: 1450 kr

REGLER FOR AVLYSNING/ 

ENDRING AV TIMER

Avlysning/ endring av avtaler må skje minst 48 timer i forveien for å unngå fakturering. Lørdag og søndag teller ikke som virkedager og for avtaler mandag og tirsdag gjelder følgende:

Mandagsavtaler må avbestilles innen kl 12 torsdagen før.

Tirsdagsavtaler må avbestilles innen kl 09 fredagen før.

Avbestillinger må skje via e-post eller sms. Avbestillinger etter fristen faktureres uansett årsak til avlysning. Avtalte timer kan gjøres om til videokonsultasjon dersom man ikke kan møte på kontoret, f.eks. pga smittefare.

E-post: post@stavangerpsykolog.no

Sms: 41 31 81 53