Om meg

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring fra ulike deler av psykisk helsevern (døgnpost, dagpost og poliklinikk). Jeg arbeidet med ungdommer i den fylkeskommunale pp-tjenesten i mange år og de siste årene har jeg drevet privatpraksis på fulltid i Stavanger.

Min erfaring dekker arbeid med de fleste psykiske lidelser og klienter i ulike aldersgrupper. I mitt arbeid som psykolog har jeg møtt både mennesker som har hatt psykiske utfordringer over lang tid og de som opplever begrensede vansker. Min forståelse og behandling av menneskers utfordringer er forankret i en humanistisk tradisjon og jeg har tro på at vi alltid kan få til endringer i livet. Jeg har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) hvor utforsking og uttrykk av egne følelser står sentralt.

Jeg har vært spesielt interessert i traumebehandling og har også videreutdanning i gruppeterapi fra Institutt for aktiv psykoterapi i Oslo. Jeg har videreutdanning i sexologi fra Karakteranalytisk Institutt i Oslo. Som spesialist i klinisk voksenpsykologi holder jeg meg faglig oppdatert i henhold til de krav som settes av myndighetene og Norsk psykologforening.