Om meg

Jeg er 43 år og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har erfaring fra ulike deler av psykisk helsevern (døgnpost, dagpost og poliklinikk) og har arbeidet med ungdommer i den fylkeskommunale pp-tjenesten i tillegg til å drive privatpraksis.

Min erfaring dekker arbeid med de fleste psykiske lidelser og klienter i ulike aldersgrupper. I mitt arbeid som psykolog har jeg møtt både mennesker som har hatt psykiske utfordringer over lang tid og de som opplever begrensede vansker. Min tilnærming er ikke-diagnostisk, med det mener jeg at det viktigste ikke er å finne en diagnose, men hvor skoen trykker for deg. Min forståelse og behandling av menneskers utfordringer er forankret i en humanistisk tradisjon og jeg har tro på at vi alltid kan få til endringer i livet. Jeg har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) hvor utforsking og uttrykk av egne følelser står sentralt.

Jeg har vært spesielt interessert i traumebehandling og bruk av teknologi i helsetjenestene. Jeg har fått opplæring i traumebehandlingen EMDR av den amerikanske psykologen Dr. Solomon fra EMDR Institute i USA og har videreutdanning i gruppeterapi fra Institutt for aktiv psykoterapi i Oslo. Som spesialist i klinisk voksenpsykologi holder jeg meg faglig oppdatert i henhold til de krav som settes av myndighetene og Norsk psykologforening.