Gruppeterapi

Torsdag 10. mars starter vi opp gruppeterapi for personer med symptomer på utbrenhet/ vedvarende høyt stressnivå. Gruppa ledes av psykologspesialist og offentlig godkjent gruppeterapeut Linn Håvik i samarbeid med sykepleier Jeanette J. Tjørswaag.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig, men det anbefales at du drøfter denne typen behandling med fastlegen din. Dersom du er under behandling for psykiske vansker et annet sted, f.eks. ved DPS, er det viktig å få avklart om det er hensiktsmessig å gå i terapi to steder samtidig.

Behandlingen bygger på evidensbaserte metoder, dvs metoder som har vist seg å være effektive i behandlingen av psykiske plager. Den bruker elementer fra Emosjonsfokusert terapi (EFT) og selvmedfølelsesterapi (Self-compassion therapy). Den vil også ha «leveregler» i fokus, noe som er kjent fra flere psykoterapeutiske retninger.

Gruppeterapi er spesielt nyttig for deg som er preget av utbrenthet bl.a. fordi det kan oppleves som svært ensomt. Å ikke kunne delta på aktiviteter slik man pleide kan gi opphav til en følelse av sosial isolasjon, som igjen forverrer helsetilstanden. Gruppa kan gi deg opplevelse av sosial tilhørighet og håp. Den kan også gi oppmuntring og viktige tilbakemeldinger når man står ved vanskelige veivalg eller strever med å akseptere smerte og tap. Den kan gi mulighet for å ta opp temaer man ellers ikke kan snakke med andre om. Alle deltakerne i gruppen vil ha taushetsplikt. 

Behandlingen vil være faseorientert:

  1. Fase: Hva er følelser, hvordan forholder vi oss til dem? Hva skjer med oss når vi kjenner at vi ikke strekker til? Hva er sammenhengen mellom følelser og stress? I denne fasen bruker vi også tid på å bli kjent med hverandre og rammer for gruppeterapien.
  2. Fase: Energityver og energilekkasjer. Hvem og hva tapper deg for krefter? Hvordan håndterer du energilekkasjene?
  3. Fase: Endring av leveregler, vaner og strategier for å håndtere stress. Hvordan møter vi verden «der ute» og hvilke utfordringer oppstår? 

I forkant av behandlingen vil deltakerne få tilsendt en digital brosjyre med lenker til en rekke ressurser som kan være et nyttig supplement til behandlingen, herunder podkaster, videoer, apper og anbefalt litteratur. 

Hvis du er interessert i denne formen for behandling kan du sende en e-post til post@stavangerpsykolog.no. Alle potensielle deltakere vil bli innkalt til en digital samtale for en kort kartlegging av deres vansker og mer info om tilbudet. Denne samtalen er gratis.

Gruppeterapien starter 10. mars og går over 9 uker. Det er ikke gruppemøter i skolens ferier. Hver gruppeseanse varer i 1,5 time, inkludert pause. Det er de samme deltakerne i gruppen hele tiden. Minsteantallet er 6, max antall deltakere er 8. Det er viktig både for ditt eget og de andres utbytte at du er innstilt på å møte hver gang. Gruppen vil ikke passe for deg som har alvorlige psykiske vansker eller er avhengig av rusmidler/ vanedannende preparater. Vi vil ha mulighet til å holde en meters avstand til hverandre i grupperommet.

Pris: 5200 kr

Påmeldingen er bindende og registreres etter innbetaling. Ved avmelding min. 2 uker før tilbakebetales 50% av summen. Ved avmelding etter er dette er ikke refusjon mulig.

Dersom du har en helseforsikring kan det hende at den vil dekke kostnadene. Spør ditt forsikringsselskap. Det kan også være aktuelt for noen arbeidsgivere å gi støtte til denne type behandling.