Stavanger psykologtjenester

er et psykologtilbud i Stavanger drevet av psykologspesialist Linn Håvik.

Fra 2023 må du ha henvisning fra din fastlege for å begynne i et forløp hos meg. Henvisningen må sendes digitalt til meg fra legen og blir vurdert i hht gjeldende regelverk samt kapasitet.

I løpet av høsten 2023 kommer det et nytt inntakssystem og alle søknader til avtalespesialist skal da sendes til DPS.

Jeg har for tiden ikke kapasitet til å ta inn nye pasienter.